Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013

Προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 100MIRRORS

Mediterranean College – Κέντρο Επιχειρηματικότητας


Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας  του Mediterranean College, στο πλαίσιο των σκοπών του, ανακοινώνει προς ενημέρωση των φοιτητών  και των  αποφοίτων του, τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  «100MIRRORS» για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.  Το πρόγραμμα «100MIRRORS» δεν σχετίζεται με οικονομικές ενισχύσεις, αλλά στοχεύει στην ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών ομοειδών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και μέσα από τις διαδικασίες του mentoring.

Στο παραπάνω πρόγραμμα συμμετέχουν η Ελλάδα, η Μ. Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία  και η Πολωνία. Εκατό επιλεγμένες  γυναίκες, που θα αποτελέσουν πρότυπα ως παραδείγματα για τις άλλες, αξιοποιούνται από το πρόγραμμα, φωτίζοντας το δρόμο της επιχειρηματικότητας, σε όσες θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να κάνουν πράξη μια επιχειρηματική ιδέα. Τομείς δράσεις του προγράμματος είναι η Γεωργία και η Κτηνοτροφία, η Βιομηχανία, Πολιτική και Διακυβέρνηση, Υπηρεσίες, Νομικά, Τράπεζες και Υπηρεσίες, Πολιτισμός και Αθλητισμός, Εθελοντισμός, Επιστήμη Υγείας και Εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα 100MIRRORS έχει ως στόχο τη βελτίωση της  κατάστασης, με την ανάπτυξη μιας γραμμής επικοινωνίας, την ιστοσελίδα του, στην οποία οι γυναίκες επιχειρηματίες στις συμμετέχουσες χώρες θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες, τις δεξιότητες, τις ικανότητες, τους περιορισμούς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, αλλά και το πώς κατάφεραν να βελτιώσουν τους ζωή τους με το να ηγηθούν σε διάφορους τομείς, προσπαθώντας να μοιραστούν με άλλες το πνεύμα της επιχειρηματικότητας και της αυτενέργειας.
Για να αναπτυχθούν τα περιεχόμενα του προγράμματος, θα χρειαστεί η συνεργασία ινστιτούτων ανώτατης εκπαίδευης, ενώσεων και ομοσπονδιών γυναικών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέσω του προγράμματος θα γίνει έρευνα, σχεδιασμός, πιλοτική εφαρμογή και διάδοση χρήσιμων νέων ιδεών και καλών πρακτικών για τη νέα γενιά καινοτόμων γυναικών.
Το πρόγραμμα  θα αναπτύξει:
Επιλογή 100 δραστήριων γυναικών από διάφορες χώρες (20 από κάθε χώρα)
Ιστοχώρο με ελεύθερη πρόσβαση σε 5 γλώσσες (τις γλώσσες των εταίρων). Θα περιλαμβάνει τις κάρτες πληροφόρησης για κάθε γυναίκα που θα έχει επιλεγεί ως πρότυπο
Ενότητες από 5 σχετικές δεξιότητες που έχουν προσδριοριστεί ως βασικές για την εκμάθησης της ανάπτυξης της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
Ευρωπαϊκό οδηγό για καθοδήγηση με πρακτικές συμβουλές
Περισσότερες  πληροφορίες παρέχονται από το δικτυακό τόπο του προγράμματος: http://www.100mirrors.eu/
Για περισσότερες πληροφορίες: Mediterranean College, Πελλήνης 8 & Πατησίων 107, Αθήνα, τηλ. 210 8899 600, e-mail: info@medcollege.edu.gr , www.medcollege.edu.gr

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου